Нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань протидії корупції

Закон України “Про запобігання корупції”

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”

Закон України “Про державну службу”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України “Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції”

Закон України “Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією”

Закон України “Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією”

Закон України “Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 року № 286 “Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами”

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017 № 317 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції”

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 року № 839 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”