Положення про Коростенський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей “Віри, Надії, Любові”

Коростенський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Віри, Надії, Любові» – заклад соціального захисту, створений для дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребують соціальної допомоги та реабілітації, особливих умов виховання, з метою надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги, що утворюються відповідно до потреби територіальної громади міста.

     Засновником Центру є Коростенська міська рада.  У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Коростенської міської ради Житомирської області, розпорядженнями міського голови, наказами служби у справах дітей, директора Центру, положенням про Центр.

    Центр провадить свою діяльність на принципах додержання та захисту прав людини, пріоритетності сімейного виховання дітей, адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, законності, соціальної справедливості, гуманності, комплексності, забезпечення конфіденційності. Метою діяльності Центру є забезпечення прав дітей на виховання в сім’ї або умовах, наближених до сімейних, прав дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству, сприяння розвитку і зміцненню сім’ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми.

     Центр під час здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, Службою у справах дітей, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами та закладами охорони здоров’я, освіти і культури, правоохоронними органами, іншими суб’єктами профілактично-виховної і лікувально-реабілітаційної діяльності, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

   Основними напрямки  у роботі з дітьми:

Здійснення соціального захисту дітей.

Надання дітям комплексу соціальних послуг.

Проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини.

Сприяння повернення дитини у сім’ю.

Забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх шкіл.

Забезпечення соціально-медичної підтримки дітей та оздоровлення.

Надання консультативної та матеріальної допомого сім’ям.             

В Центрі діють такі відділення:

1.відділення термінового влаштування та соціально-психологічної реабілітації;

2.відділення «Соціальні квартири».

3.відділення підтримки сімей та дітей.

 Відділення термінового влаштування та соціально-психологічної реабілітації дітей призначене для тимчасового проживання та соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від 0 до 18 років, зокрема дітей, які проживають у сім’ях, де батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, самовільно залишили місце проживання; постраждали від жорстокого поводження з ними, вилучені із середовища, в якому існувала загроза їхньому життю і здоров’ю, знайдені, підкинуті, самі звернулися за допомогою. Строк перебування дитини у відділенні становить до дев’яти місяців. За необхідності завершити курс соціальної реабілітації строк перебування дитини у відділенні може бути продовжений на підставі наказу начальника Служби у справах дітей, але не більш як до дванадцяти місяців загального строку.

У відділенні надаються такі соціальні послуги:

– надання тимчасового притулку дітям;

– соціально-психологічна реабілітація дітей;

– робота з батьками дітей, які перебувають у Центрі, спрямована на повернення дитини до сім’ї;

– соціальна адаптація дітей у суспільство;

– соціальна профілактика.

Організація роботи у відділені, зокрема, передбачає:

– створення умов для безпечного, комфортного проживання дітей;

– вивчення умов перебування дитини в сім’ї та можливостей її соціальної реінтеграції дитини  в сім’ю;

– сприяння влаштуванню вихованців відділення, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до сімейних форм виховання;

– індивідуальний підхід до визначення потреб дитини, врахування потреб, а також особистої думки дитини під час планування та здійснення виховного процесу, під час вирішення питання її подальшого влаштування до сімейних форм виховання чи повернення в біологічну сім’ю;

– розроблення та організацію поетапного виконання індивідуальних планів соціально-психологічної реабілітації дітей з метою забезпечення відновлення соціальних контактів із сім’єю, гармонізації стосунків у сім’ї, дошкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, з однолітками, надання допомоги дітям у професійній орієнтації, отриманні спеціальності;

– інші заходи відповідно до основних завдань Центру.

Протягом 2018 року у Центрі проживало 76 дітей, віком від 0 до 18 років.

Прибуло 52 дитини, вибуло 48 дітей.

Протягом 2018 року з дітьми працювали 34 працівники:

  • – вихователі; 3 –медпрацівники;
  • – психологи; 17 – обслуговуючий персонал;
  • –директор; 1 – вихователь-методист; 2 – бухгалтера.

У відділенні тричі на тиждень з дітьми працює вчитель англійської мови.

  Діти відвідують гуртки художнього малювання, виготовлення сувенірів, гурток сучасного танцю, вишивання, ліплення виробів з глини, тіста та пластиліну.

З дітьми систематично проводяться різноманітні виховні заходи, зустрічі іноземних делегацій, святкові ранки, вікторини, екскурсїї до музеїв, до зоопарку, планетарію, цирку тощо.

      У 2018 році відбулися змістовні зустрічі з спонсорами з міста Києва ООО «Укрространс», ТОВ «Прайсвотерхаускуперс»; делегаціями з Норвегії, Франції, Шотландії.

Соціальні квартири призначені для надання комплексу соціальних послуг та тимчасового проживання осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі, випускників інтернатних закладів, віком від 18 до 23 років.

Строк проживання у соціальній квартирі визначається з урахуванням причин, що призвели до складних життєвих обставин, і не повинен перевищувати дванадцяти місяців. За необхідності завершити здійснення заходів із соціальної адаптації чи соціальної інтеграції та реінтеграції на підставі наказу начальника Служби у справах дітей строк перебування може бути продовжений, але не більш як на шість місяців.

Зарахування до соціальної квартири здійснюється на добровільній основі. Особа повинна співпрацювати із соціальними працівниками щодо подолання складних життєвих обставин.

       Створення житлово-побутових умов для самостійного тимчасового проживання осіб забезпечується шляхом:

– надання підтриманого проживання та соціальних послуг до моменту подолання причин, що призвели до складних життєвих обставин дітей;

– індивідуальної роботи педагога;

– самообслуговування.

У соціальній квартирі надаються такі соціальні послуги:

– підтримане проживання; соціальна адаптація;

– соціальна інтеграція та реінтеграція в суспільство, екстрене втручання в ситуацію;

– соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці;

– соціальна профілактика.

Організація роботи у соціальній квартирі, зокрема, передбачає:

– розвиток та підтримку навичок самостійного проживання;

– допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання, залучення до самостійного активного вирішення власної складної життєвої ситуації;

– формування та підтримку соціальних умінь та навичок; підготовку до сімейного життя, усвідомленого та відповідального батьківства;

– профілактику вживання алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин, пропагування здорового способу життя;

– забезпечення підтримки та зміцнення тривалих зв’язків дітей з біологічними родинами;

– інші заходи відповідно до основних завдань Центру.

У 2018 році у відділенні проживало:

  • 2 дівчат в соціальній квартирі для дівчат;
  • 2 хлопців в соціальній квартирі для хлопців.

      Всі влаштовані на роботу.  З ними постійно працюють соціальний робітник та вихователі.

Відділення підтримки сім’ї призначене для надання консультативної соціально-педагогічної, психологічної, юридичної допомоги дітям, які проживають у сім’ях, за зверненням батьків або осіб, що їх замінюють, дітей та молоді у разі конфліктів у родині, порушення сімейної комунікації, некерованої поведінки дитини, труднощів адаптації дитини до школи, стресових ситуацій, пов’язаних з навчальним процесом та взаємодією з однолітками, інше.   

 Відділенням надаються такі соціальні послуги:

– індивідуальне консультування (психологічне й юридичне);

– психологічна діагностика дитини;

– заняття Батьківського клубу.

У 2019 році планується відкриття відділення для матерів з дітьми, призначене для тимчасового проживання матерів з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема матерів, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей, вагітних жінок (останній триместр вагітності).

Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

            Центр є неприбутковою бюджетною установою і утримується за рахунок коштів  міського бюджету  (якщо не менше 70% кількості осіб, які перебувають у центрі, припадають на територію міста), інших надходжень від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ, організацій.

             Майно Центру становлять основні фонди і обігові кошти, також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Центру.

             Майно Центру є комунальною власністю територіальної громади міста Коростеня та належить закладу на праві оперативного управління. За 2018 рік на потреби Центру з міського бюджету було виділено більше трьох млн.